Drømmen om nytt 100-metersbygg i Oslo lever videre