Vei på Bygdøy åpnet for trafikk etter å ha vært sperret av tre