Våpenprodusent ber om 650 millioner kroner for å kunne øke våpenleveranser til Forsvaret

foto