Rettsmedisiner utelukker ikke oversmitte av DNA i Birgitte-saken, men tviler på at det har skjedd