Kinas utenriksminister ønsker tettere samarbeid med Norge

foto