Stig Millehaugen erkjenner bestillingsdrap i bok

foto