Arbeiderpartiet vedtok nye regler – Giske-lokallag får mindre makt

foto