Apekopper mister status som global folkehelsekrise

foto