Forsvarskommisjonen foreslår å gjenåpne ubåtbasen Olavsvern

foto