Khersons innbyggere er bedt om å forlate byen umiddelbart

foto