Sivile drept i sammenstøt mellom militæret og opprørere i Kongo