Høyre vil gjøre det enklere å straffe unge lovbrytere

foto