Økt beredskap ved flere vannkraftverk i Drammensvassdraget

foto