Høyskole vil lempe på karakterkrav for sykepleierutdanning