Jens Stoltenberg mottok pris for sitt diplomatiske arbeid