Kostnadene i spesialisthelsetjenesten økte med 11 milliarder kroner i 2022