Gabons opposisjonsparti ber omverdenen legge press på kuppmakerne

foto