Skatteetaten saksøker investor Petter Olsen for 52 millioner kroner

foto