Russland vil fortsatt orientere USA når de prøveskyter raketter