Nasjonalt kjøreseddelregister for buss- og drosjesjåfører utredes