Flere bygder i Troms isolert på grunn av uværsstengte veier