Sparte lønnsutgifter etter lærerstreiken tilbakeføres til skolene

foto