Nye krav til drosjenæringen trer i kraft til nyttår

foto