Klimavennlige prosjekter kan få mer statlig finansiering