Full frifinnelse for Texas' omstridte regjeringsadvokat

foto