Canadisk fond kjøper opp Q-Free og vil ta selskapet av børs