Kongen legger opp som seiler: – Alt har sin tid

foto