Kun to bedrifter har hoppet på regjeringens ordning med fastprisavtaler

foto