Felleskjøpet Agri justerer opp prognosen for norsk korn

foto