Voldsutsatt lærer i Oslo fikk beklagelse fra ordføreren