SR-Bank om rentehevingen: – Riktig å ta i litt mye nå