Nå blir gyldigheten for antibiotikaresepter til dyr halvert

foto