Josef Fritzl kan overføres til vanlig fengsel – vil søke om prøveløslatelse