Fare for streik i vin- og brennevinsbransjen fra neste uke

foto