Evakuerte barn fra Afghanistan kan søke om gjenforening med foreldrene

foto