Norge vil ha klima på Sikkerhetsrådets bord – møter motstand

foto