Næringslivet har liten tro på at Norge når klimamålene