Rekordbeslag av ecstasy, amfetamin og hasj i Bergen