Amerikansk luftforsvarssystem i Ukraina trolig skadet i russisk angrep

foto