Undersøkelse: Flere unge kvinner i politiet opplever uønsket seksuell oppmerksomhet

foto