Regjeringsadvokaten blir partshjelp i tvist om gruvedrift

foto