Ingen livstruende skadd etter melding om øksevold i Bergen