Støres nye statssekretær hadde Telenor som klient

foto