Vil løfte fram enkeltmenneskers og sivilsamfunnets betydning for frihet, rettferdighet og demokrati

foto