De ansatte i Bergen fengsel har varslet Arbeidstilsynet

foto