Den europeiske sentralbanken bremser lite grann

foto