FHI-sjefen varsler om svekket rolle i atomberedskapen

foto