MDG vil legge ned Gjenopptagelseskommisjonen, SV vil ha en gjennomgang