Skoleelev ble dømt til fengselsstraff etter å ha jukset med legeerklæring