Medier: Flere offshoreansatte oppfyller ikke Equinors språkkrav

foto